EDGE OF THE EMPIRE - THE DARK TIDINGS

Rebellernas hem

Efter lämnat månen Sulon och den gråa Jedi Mästaren Modiana bakom sig har de fredlösa hjältarna sökt sig genom galaxen efter Rebell Alliansen för sälja Dark Trooper planerna.

På det gamla Massassi templet på månen Yavin IV hittade rebellernas general Jan Dodonna som med stor tacksamhet köpte planerna ifrån hjältarna.

Uppe i Yavin IVs rymd åker ett ensamt piratskepp emot templets riktning, med syfte att leverera ett meddelande som hjältarna inte kan ignorera…

Comments

TommieLofgren

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.