EDGE OF THE EMPIRE - THE DARK TIDINGS

Ambassadörens andra ansikte

A blog for your campaign

Den rebelliska alliansen är i en hård situation och varje hjälp är enormt värdesatt i deras kamp emot det galaxtiska imperiet. De fredlösa hjältarna fann att rebell alliansens senaste kontakt, en högt uppsatt senator i Coruscant var inte annat än en maskerad för skojaren och droghandlaren Stein.

Efter pressat honom har Stein lovat, i utbyte om att de håller tyst om hans riktiga identitet så att han kan lura Rebell Alliansen på crediter, gett information hur de kan stjäla en lyxkryssare för Imperiets adel och främsta framför deras näsor.

I formet av en temporär allians har manskapet förberett sig dagarna för att infiltrera lyxkryssaren GALAXY 1, smuggla in sina verktyg och utföra det som kan bli galaxens största stöld. Allt som krävs är att de måste hitta ett sätt att stjäla KEJSERLIGA ÖGAT framför Kejsarens personliga livvakt….

Comments

TommieLofgren

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.