Grand Moff Selanno

Ickepopulära Grand Moff

Description:
Bio:

Selanno är Grand Moff över Torranix sektorn. Han var en populär politiker hemma på sin planet Fresia tack vore sitt iniativtagande under klonkriget. Han blev känd som en man som var handlingskraftig och intresserad utav folkets bästa.

Efter imperiets upphöjande fick Selanno tack vore sin popularitet titeln Grand Moff och kontroll över hela Torranix sektorn. Men påtryckningar ifrån det Kejsliga senaten och ökade pressen gjorde den populära Grand Moffen till en mindre populär, där Grand Moff Selanno tvingades göra uppoffringar för Imperiets bästa.

Grand Moff Selanno

EDGE OF THE EMPIRE - THE DARK TIDINGS TommieLofgren