Kabalh

Death stick smoking self proclaimed captain

Description:
Player Marcus
Species Human
Career Smuggler
Specialization #1 Scoundrel
Specialization #2 -
Specialization #3 -
Brawn Agility Intellect Cunning Willpower Presence
2 3 2 4 2 2
Soak value Wounds Strain Defense
4 12 14 0
SKILLS C R DICE
Astrogate (INT) 1

yellowdice.pnggreendice.png

Atlethics (BR)
Charm (PR) Y
Coercion (WIL)
Computer (INT)
Cool (PR) Y 1 yellowdice.pnggreendice.png
Coordination (AG) Y
Deception (CUN) Y 3 yellowdice.pngyellowdice.pngyellowdice.pnggreendice.png
Discipline (WIL)
Leadership (PR)
Mechanics (INT)
Medicine (INT) Y
Negotiation (PR)
Perception (CUN) Y 1 yellowdice.pnggreendice.pnggreendice.pnggreendice.png
Pilot – Planet (AG)
Pilot – Space (AG) Y 1 yellowdice.pnggreendice.pnggreendice.png
Resilience (BR)
Skulduggery (CUN) Y 2 yellowdice.pngyellowdice.pnggreendice.pnggreendice.png
Stealth (AG)
Streetwise (CUN) Y
Survival (CUN)
Vigilance (WIL) Y
SKILLS C R DICE
Brawl (BR) Y
Gunnery (AG)
Melee (BR)
Ranged – Light (AG) Y 3 yellowdice.pngyellowdice.pngyellowdice.png
Ranged – Heavy (AG)

SKILLS C R DICE
Core Worlds (INT)
Education (INT)
Lore (INT)
Outer Rim (INT) 1 yellowdice.pnggreendice.png
Underworld (INT) Y 1

yellowdice.pnggreendice.png

Xenology (INT)

Motivation Ambition (Fame)
Obligation (20) Addiction (Deathsticks)
Obligation (10) Wanted (The Empire)
TOTAL XP Earned 105
XP 2

WEAPONS

Weapon Skill Damage Range Crit Special
Blaster Pistol yellowdice.pngyellowdice.pngyellowdice.png 6 Medium 3 Stun setting
Heavy Blaster Pistol yellowdice.pngyellowdice.pngyellowdice.png 8 Medium 3 Stun setting

TALENTS AND SPECIAL ABILITES

Name Page # Ability summery
Black Markec Contacts 1 When purchasing illegal goods, may reduce rarity by 1 and increase cost by 50% of base cost per reduction.
Convincing Demeanor 1 Remove 1 from Deceit or Skullduggery checks
Dedication 1 Gain +1 to a single characteristic (Cunning)
Hidden Storage 1 Gain hidden storage in vehicles or equipment that hold items with ttal encumbrance equal to 1
Quick draw Once per round, draw or holster a weapon or accessible item as an incidental
Quick Strike 1 Add 1 to attacks against targets that have not yet acted
Rapid Reaction 1 Suffer a number of strains (Max 1) to add an equal number of sucess to initative checks.
Toughened Gain +2 wound threshold
Bio:

Kabalh började i smugglings branchen för fem år sedan, hans primära vara vara blev death sticks vilket han snabbt fick ett tycke för och började gå över till att ta andra jobb så länge dem betalade, bra eller dåligt spelade inte sådan stor roll han behövde krediterna.

Under sin tid som smugglare träffade han diverse individer från undre världen och började bilda ett extensivt nätverk av vänner och ibland fiender. Detta tog honom över hela the outer rim där han till slut träffade Liyra och G1 vilket han slog följe med och ledde många lyckade uppdrag och diverse affärer tillsammans.

Kabalh

EDGE OF THE EMPIRE - THE DARK TIDINGS MarcusLundgren