EDGE OF THE EMPIRE - THE DARK TIDINGS

Ombord på Galaxy 1

De fredlösa hjältarna begav sig på lyxkryssaren GALAXY 1 i hopp att lyckas stjäla värdegods och det KEJSERLIGA ÖGAT en ovärderlig smaragd som skulle visa upp för imperiets främsta som huvudattraktion under denna kryssning.

Med hjälp av Stein infiltrerade hjältarna skeppet genom passagerare, städare och mekaniker för att ha ögon och öron överallt, med stor försiktighet begränsade kommunikationsmöjligheter.

Allt gick inte väl. Smugglaren Kabal blev upptäckt och fångade utav Imperiet samtidigt som Stein högg hjältarna i ryggen, fångade in Anya Cloak och transporterar henne nu för att inkassera belöning.

G1, den enda fria hjälten ombord på GALAXY 1, har under skicklighet blivit befodrad och blivit en ledande robot i motorrummet. Det är där G1 får höra att hjältarnas skepp har blivit saboterade och precis nu kommit ikapp GALAXY 1 och allt pekar emot att Stein ligger bakom….

View
Ambassadörens andra ansikte
A blog for your campaign

Den rebelliska alliansen är i en hård situation och varje hjälp är enormt värdesatt i deras kamp emot det galaxtiska imperiet. De fredlösa hjältarna fann att rebell alliansens senaste kontakt, en högt uppsatt senator i Coruscant var inte annat än en maskerad för skojaren och droghandlaren Stein.

Efter pressat honom har Stein lovat, i utbyte om att de håller tyst om hans riktiga identitet så att han kan lura Rebell Alliansen på crediter, gett information hur de kan stjäla en lyxkryssare för Imperiets adel och främsta framför deras näsor.

I formet av en temporär allians har manskapet förberett sig dagarna för att infiltrera lyxkryssaren GALAXY 1, smuggla in sina verktyg och utföra det som kan bli galaxens största stöld. Allt som krävs är att de måste hitta ett sätt att stjäla KEJSERLIGA ÖGAT framför Kejsarens personliga livvakt….

View
Rebellernas hem

Efter lämnat månen Sulon och den gråa Jedi Mästaren Modiana bakom sig har de fredlösa hjältarna sökt sig genom galaxen efter Rebell Alliansen för sälja Dark Trooper planerna.

På det gamla Massassi templet på månen Yavin IV hittade rebellernas general Jan Dodonna som med stor tacksamhet köpte planerna ifrån hjältarna.

Uppe i Yavin IVs rymd åker ett ensamt piratskepp emot templets riktning, med syfte att leverera ett meddelande som hjältarna inte kan ignorera…

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.