Tag: 8t88

Results

  • 8t88

    8t88s bakgrund är mystisk och väldigt få vet vart han kommer ifrån. Han dök plötsligt upp i Nar Shadda med enorma inflytelserikt makt och ingen verkar veta mer. 8t88 första officella handling var att storma Hutten Shaguul palats, dödade honom och ersatte …