Tag: Lana

Results

  • Admiral Lana Mirage

    Syster till [[:anya | Anya Cloak]]. Efter att en Star Destroyer bombaderades systarnas Mirage by för att förinta två stycken Jedi Riddare för många år sedan så har det antagits att Lana Mirage blivit dödad under attentatet. Det var först på senare tid …