Tag: berättelse

Results

  • Huvudberättelsen

    h2. *Nar Shaddaa* Äventyrarna på [[Rust Buzzard | Rust Buzzard]] färdas till [[Nar Shadda | Nar Shaddaa]] transporterades två stycken farliga djur. Det visade sig att Black Sun var efter dem och försökte fånga tag i bytet, men efter en vild jakt så …