Tag: reference

Results

  • Combat reference

    h2. *Initiativ* # *Bestäm iniativ.* Slå Cool (Förbered strid) eller Vigilance (vid överraskning). # *Bestäm ordning.* Hjältarna kan ta en hjälteordning, medan skurkarna tar sin bestämda ordning. # *Handling* Gör din handling. Man kan göra oändligt …