husregel-holocron

Holocron husregel

De mest legendariska artefakterna hos kraftanvändarna är dom kallade Holocron. Tekniken fungerar som att den alstrar ut en holografisk bild utav skaparen för att lära ut holocronets användare olika aspekter utav kraften och kulturen. Den avancerade AI:n inom gör att eleven kan kommunicera med projektionen och på så sätt ha en kontakt med sin lärare.

Husregler

ANVÄNDNING
En jedi/sith kan använda holocronet för att få extra XP poäng, beroende på skicklighet, för att utbilda sig och få tillgång till fler färdigheter. Då Holocron är uppbyggd på användning inom kraften för att aktivera den, så krävs det minst Force Rating 1 för huvudtaget använda den.

DATABASE
Varje Holocron besitter en viss mängd kunskap, antingen begränsad eller inte beroende på vem som skapade och vilka ämnen som finns inne i holocronet. Varje holocron har därför ett värde som heter Database, som sammanfattar exakt vad som varje holocron innehåller.

En holocron kan besitta skills eller talent. Skills följd utav en rating, denna rating symboliserar hur hög antal rank man kan lära sig ifrån den, exempelvis en holocron med Lightsaber 3, gör att användaren kan lära sig max till rank 3 ifrån den. Besitter redan användaren 3 eller högre, kan alltså användaren inte lära sig något nytt ifrån den.

Talents följs ofta utav exakt vilka talents man kan lära sig. I egenskap utav Force power talents så kan det stå vissa begränsningar, exempelvis Force Sense; Range 1, Control 0. Detta betyder att man kan lära sig Force Sense men bara Range upp till rank 1 och tyvärr inget i Control. Detta innebär att vissa holocron tvingar användaren ta andra vägar i talent tree.

INLÄRNING
Varje vecka som användaren fått spendera tid med att studera med hjälp utav Holocronet, får den personen slå för varje force rating. För varje force point som dyker upp på tärningen, baserad på tabellen nedan, får man XP att spendera på färdigheter och talents som finns inne i Holocronet. Dessa XP går att lagras tills dom får spenderas.

Light side holocron Varje lightside forcepoint som dyker på slaget, ger 1 XP.
Dark side holocron Varje darkside forcepoint som dyker på slaget, ger 1 XP.
Grey side holocron Varje forcepoint som dyker på slaget, ger 1 XP. Tar man poäng ifrån motsatt sida av kraften (light side tar dark side poäng) kan det leda till konsekvenser (se nedan).

THE LURE OF THE DARK SIDE
Dark side användare kan inte använda sig utav light side force points för att lära sig ifrån ett holocron, vilket hindrar dem att huvudtaget kunna använda sig utav en light side baserad holocron.

En light side kraftanvändare kan använda sig utav dark side force point för lära sig, både ifrån dark side och grey side baserade holocron men detta ses som att de söker utökande sin makt och kan leda till att dom leds till den mörka sidan utav kraften.

husregel-holocron

EDGE OF THE EMPIRE - THE DARK TIDINGS TommieLofgren