Lore Modianas filosofi

Lore Modianas filosofi (INTELLECT)

J´ha Modiana är en utav galaxens sista jedi mästare och hela sitt liv studerat både den ljusa och den mörka sidan inom kraften för att skapa en sorts mittbalans, en harmoni mellan kraftens båda ljus och mörka sida för att skapa en gråzon.

Den ljusa sidan utav kraften och Jedi ordern lär ut att man ska känna frid och harmoni inom kroppen, att förtrycka bort sina känslor för att aldrig ge utlopp för dem i risk för att falla emot den mörka sidan. Den mörka sidan handlar mycket mer om att låta sina känslor ta över och använda kraften för att förstärka sin styrka och makt genom sina känslor, speciellt starka överlevnadskänslor såsom ilska, hat och räddsla.

Att följa Modianas läror inom kraften är en enorm balansgång där man ständigt brottas med känslor inombords för att använda dem i sitt utlopp för kraftens användning. Man uppmanar att leva i ett dvala tillstånd med sina känslor, när det väl krävs plocka fram sina känslor för att kanalsera kraftens styrkor.

Dansa runt denna knivegg gäller skicklighet och man ständigt i hot om att falla emot den mörka sidan för att aldrig mer kunna kontrollera sig. Därför finns det åtskildriga regler och filosofier som Modiana uppmanar att man ska följa för att kunna klara av balansen. De tre stora är;

Ensamhet, genom att man ständigt inser att man är ensam, även bland andra människor, kan man hålla känslomässiga känslor som passion, kärlek, svartsjuka, omtänksamhet och andra svårkontrollerade känslor i schack ifall det skulle dyka upp. Att använda sin relation till andra människor kan ge styrka så kan det också lätt att bli förfall, exempelvis kärlek till en annan individ ger enorm styrka men ifall kärleken skulle dö så skulle det lätt bli förfall.

Slutmålet är allt, man måste sikta sin blick framåt och se emot slutmålet och aldrig vika av vägen. Följer man denna filosofi så kommer man kunna balansera mellan kraften och aldrig ramla av. Styrkan ligger i ens motivations fokusering, att ständigt blicka framåt och låta slutmålet alltid vara destinationen. Att offra andra för att nå slutmålet är rekommenderat.

Självkritisering, för att vägen ska fungera så måste man alltid kritisera sig själv och vara självmedveten. I början rekommenderas det att man litar på sin mästare men sen måste man lita på sig själv och sina kunskaper för kunna balansera kraften. Detta kräver att man ständigt kritiserar sig själv för att skapa en självmedveten bild och därmed kunna se ifall man tappar balansen emot den mörka sidan.

  • Man kan använda skillen för att ge vägledning inom kraften. Skulle denna handling anses ljus eller mörka sidan?
  • Varje gång någon försöker influera ens känslor, genom kraften, använda skills eller liknande, kan man använda Lore: Modianas filosofi istället för Disciplin.
  • Man kan använda båda light side och dark side points ifrån . Detta kräver dock att man lyckas med Lore: Modianas filosofi slag, svårighet beroende på spelledaren.
  • Skulle det komma tillfällen då den mörka sidan av kraften försöker influera en, kan man använda Lore: Modianas filosofi för att parera eller blockera detta. Detta kan vara en person, mörka kraftens artefakter eller platser.
  • När rank i skillen når över eller lika med ens willpower räknas man som Grey force user. Detta innebär ifall man använder sig av Lore: Modianas filosofi och får , så leder det till oanade konsekvenser och eventuellt mörka sidan.

Lore Modianas filosofi

EDGE OF THE EMPIRE - THE DARK TIDINGS TommieLofgren