Modianas holocron

En klassisk fyrkantig Jedi holocron som lyser ljusaktigt blå.

Typ Grey side holocron
Skapare J´ha Modiana
Database Skill: Lightsaber 2
Skill: Lore Jedi 3
Skill Lore Sith 3
Talent: Sense objects
Talent: Force power, Midnight Spear
Special Modianas influens: Slå ett Disciplin slag. För varje force point som är motsatsen till sin egen kraftanvänning som dyker upp på ger . Misslyckas så influeras man utav Modianas filosofi.

Modianas filosofi: För varje gång man misslyckas med Modianas influens, måste man spendera antalet som var i svårighetsgraden i XP emot färdigheten Lore: Modianas filosofi.

Modianas holocron

EDGE OF THE EMPIRE - THE DARK TIDINGS TommieLofgren