Nar Shadda

NarShaddaa.jpg

Nar Shadda är den största månen till Nal Hutta. Mycket mer känd som Vertikala staden, Smugglar månen eller lilla Coruscant, Nar Shaddaa har likheter till Coruscant genom att hela månen är helt täckt som en gigantisk stad. Olikt Coruscant – vilket var bara relativt farligt och nergånget på dom låga nivåerna under världsstaden – så är Nar Shadda smutsigt, förorenad och har brottslighet överallt.

Swtor_MCR_99_Droid_Reconnaissance_Nar_Shaddaa_for_Republic_52-1024x601.jpg

Nar Shaddas brottslighet och anknytningar till huttarna har gjort att den har blivit nya fria huvudstaden, och en viktigt del för all handel och knytpunkter bortom Imperiets räckvidd. Nar Shadda officellt styrs utav flera olika brottsliga gäng och ligor där varje distrikt har sitt eget styre, sina egna lagar och regler. Det är inte ovanligt att dessa rivaliserade gängen bråkar med varandra om makten över mer mark eller inflytande.

Black Sun och hutterna har varit den mest dominerande och starkaste makten samt inflytande över Nar Shadda, men detta ändrade sig plötsligt för några månader sedan då 8t88 kom till makten och startade igång ett inbördeskrig på månen.

Nar Shadda

EDGE OF THE EMPIRE - THE DARK TIDINGS TommieLofgren