EDGE OF THE EMPIRE - THE DARK TIDINGS

Frihetens kämpar

Flykten från Galaxy 1

Tortyren ombord kryssaren

Kabalh spenderade i arresten ombord på Galaxy 1 där han blir förhörd utav Silvia Yung som undrar vart Jedin Than befinner sig. Det visar sig det är hon som är Royal Guarden till Kejsaren. Hon kastade in rodianen som hade varit deras kontakt för smuggla in vapnen på skeppet, sade att dom hade en timme på sig att döda varandra för hon behövde bara en av dem.

Kabalh efter slagsmålet lyckas övertala rodianen att han har en plan. Men när Silvia Yung kom tillbaks avrättade hon rodianen kallblodigt och torterade Kabalh tills han blev medvetslös.

Räddningen

Silver Kestrel kommer in i hyperrymden närheten utav Galaxy 1, och Ly’ira får kontakt med G1-C1 ombord. Hon lyckas övertala Galaxy 1 med hjälp med sin prisjägarlicensen att hon söker efter Kabalh och får komma ombord.

Väl ombord möter hon Silvia Yung där hon lyckas byta till sig Kabalh fången i utbyte där hon berättade om att det fanns en jedi på Sulon och gav detaljerad information om J´ha Modianas sekt. Ly’ira lyckas rädda ombord Kabalh och får ut G1-C1 efter att ha saboterat Galaxy 1 för sedan fly med hyperspace jakt efter Anya Cloak a.k.a Nayla Mirage.

Kidnappningen
Stein Stardodger flyger ombord på sitt lilla skepp med den fastbundna Anya Cloak a.k.a Nayla Mirage. De samtalar och Anya försöker flörta med Stein som får honom tvivla på sig själv, och Anya attackerar honom men misslyckas där Stein skjuter henne medvetlös med en stunpistol.

När hon vaknar upp så börjar hon gråta vilket får Stein att ge upp för att lämna ut henne för att få hennes belöning. Han binder upp henne och säger att hon får ta skeppet bara hon dumpar honom vid närmsta planet.

Han berättar att det är en Admiral Jecht Krin som är ute efter henne ombord på stjärnkryssaren Dark Hammer, som är omkring Imperiets gräns. Anya får sympatier för Stein och tillsammans kommer de överrens om att de ska försöka luska ut efterlysningen och styr deras skepp emot Dark Hammer.

Comments

TommieLofgren

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.