EDGE OF THE EMPIRE - THE DARK TIDINGS

In i demonernas gap

Anya Cloak och Stein på äventyr

Anya Cloak a.k.a Nayla Mirage och Stein Stardodger beger sig till Bestel där Stein skaffar sig mer förtroende och lånar Anyas pengar för att köpa till sig imperiska uniformer ifrån sin kontakt och även får lite information om Admiral Lana Mirage och upptäcker att inget om hennes privatliv står med i de officella militäriska filerna om henne, som någon beskyddar henne.

De tar sig genom galaxen och hämtar upp mer grejer för att klä ut sig som prisjägare innan de beger sig till Admiral Jecht Krins skepp Imperial class Star Destroyer “Dark Hammer”. Stein lyckas övertala att komma ombord och utklädda som prisjägare får Stein och Anya Cloak möta Admiral Krin personligen.

De får inte fram mycket information annat än att Admiral Krin har personliga anledningar för att ta reda på Anya Cloak, har en relation med Admiral Lana Mirage och har kort humör. De blir utskickade bort ifrån skeppet, men Stein mutar stormsoldaterna för att både Stein och Anya klä ut sig som Kejsliga Officerare.

Smygandes omkring och mycket lögner samt skicklighet, lyckas Stein få ut en del mer information. Det visar sig att Admiral Krin letar efter Anya Cloak för att använda henne som utpressning för att behålla Admiral Lana Mirage lojalitet när han tänker störta den svaga Grand Moff Selanno och ta makten över området. Lana Mirage verkade dessutom ha en relation med viss Cid Mentel och Ellona, som också var poteniella utpressningsoffer.

Anya upptäcker också att Admiral Krin är besviken över att inte få deltagit i Darth Vaders test utav det nya imperiska vapnet emot Sulon.

Anya Cloak och Stein inser att de kommer bättre överrens, bestämmer sig att möta tjuren i hornen och styr skeppet för att möta upp Admiral Lana Mirage.

Comments

TommieLofgren

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.