EDGE OF THE EMPIRE - THE DARK TIDINGS

Ombord på Galaxy 1

De fredlösa hjältarna begav sig på lyxkryssaren GALAXY 1 i hopp att lyckas stjäla värdegods och det KEJSERLIGA ÖGAT en ovärderlig smaragd som skulle visa upp för imperiets främsta som huvudattraktion under denna kryssning.

Med hjälp av Stein infiltrerade hjältarna skeppet genom passagerare, städare och mekaniker för att ha ögon och öron överallt, med stor försiktighet begränsade kommunikationsmöjligheter.

Allt gick inte väl. Smugglaren Kabal blev upptäckt och fångade utav Imperiet samtidigt som Stein högg hjältarna i ryggen, fångade in Anya Cloak och transporterar henne nu för att inkassera belöning.

G1, den enda fria hjälten ombord på GALAXY 1, har under skicklighet blivit befodrad och blivit en ledande robot i motorrummet. Det är där G1 får höra att hjältarnas skepp har blivit saboterade och precis nu kommit ikapp GALAXY 1 och allt pekar emot att Stein ligger bakom….

Comments

TommieLofgren

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.