Ayy'Fen

Sexy twi'lek mechanic with droid companion

Description:
Bio:

Ayy’Fen är en sassy twi’lek med ett stort intresse för mekanik och manligt/kvinnligt “sällskap”. När hon inte spanar efter nästa one night stand så försörjer hon sig som bounty hunter eller att erbjuder folks reparation av deras fordon eller droids för ett pris.
Var hon än går har hon alltid med sig sin lilla sphere droid Scitzo som hon byggde ihop själv när hon var 12 år. Hon döpte honom till Scitzo på grund av hans tre distinkta personligheter som hon programmerade in i honom.

Hon har för tillfället fått anstälning på the Rust Buzzard, efter att ha lyckats övertala G1, och hjälper nu till att fixa och reparera skeppet.
Ayy’Fen har också för tillfället placerat Stein på första plats på hennes lista av “best lovemaker” efter att dom gjorde sig bekanta på Home 1.

Ayy'Fen

EDGE OF THE EMPIRE - THE DARK TIDINGS Issa_Widgren