Tag: Lazer

Results

  • LaZer

    Laser arbetar på Nar Shadda och verkar ha god kontakt med 8t88. Det antyddes att hon hade också väldigt respektabel kontakt med Black Sun då hon hjälpte rollpersonerna under deras uppdrag på avstånd.