Tag: Selanno

Results

  • Grand Moff Selanno

    Selanno är Grand Moff över Torranix sektorn. Han var en populär politiker hemma på sin planet Fresia tack vore sitt iniativtagande under klonkriget. Han blev känd som en man som var handlingskraftig och intresserad utav folkets bästa. Efter imperiets …