Tag: husregel

Results

  • husregel-holocron

    h1. Holocron husregel De mest legendariska artefakterna hos kraftanvändarna är dom kallade Holocron. Tekniken fungerar som att den alstrar ut en holografisk bild utav skaparen för att lära ut …