Combat reference

Initiativ

  1. Bestäm iniativ. Slå Cool (Förbered strid) eller Vigilance (vid överraskning).
  2. Bestäm ordning. Hjältarna kan ta en hjälteordning, medan skurkarna tar sin bestämda ordning.
  3. Handling Gör din handling. Man kan göra oändligt med incidentals. Man får 1 Maneuvar och 1 action per runda. Max 2 Maneuver totalt. Kan omvandla 1 action till maneuvar. Man kan få en till maneuvar genom spendera 2 strain.
  4. Runda avslutas Om det finns fiender kvar, gå tillbaks till steg 2.

04024008056a6f332d9c6bad0eda705c-d6l8f5e.jpg

Handlingar i strid

Incidentals: Speak, Drop Item, Release held person, Minor movement.

Maneuvers: Aim, Assist, Guarded Stance, Interact with Environment, Manage
Gear, Mount or Dismount, Move (see chart for cost – Difficult Terrain costs
twice normal), Engage/Disengage, Drop Prone / Stand from Prone,
Preparation.

Actions: Perform Skill Check, Perform Combat Check, Activate Ability, Activate
Force Power, Move (Impassable Terrain – requires appropriate check plus
maneuver cost), Exchange for Maneuver.

Svårighetsgraderingar

Extreme
Long
Medium
Short
Melee med Melee
Melee med Light Ranged
Melee med Heavy Ranged

Combat reference

EDGE OF THE EMPIRE - THE DARK TIDINGS TommieLofgren