Silver Kestrel

img-tor_smuggler_ship.jpg

SILVER KESTREL

Silver Kestrel är ett 2000 årigt gammalt Dynamic-klass fraktskeppt hittades utav äventyrsgruppen ombord på övergivna rymdbasen Home 1. Efter tjänat rollspelarna väl så förstördes Silver Kestrel i flyktförsöktet efter att dom försökte lura Admiral Lana Mirage på pengar och leverera hennes syster Anya Cloak a.k.a Nayla Mirage.

Silhouette

Speed

Handling

Armor

Hull trauma

System Strain

4

3

0

4

25

18

DEFENCE

Forward

Aft

Port

Starport

1

1

0

0

WEAPONS

Weapon

Turret

Damage

Range

Crit

Special

Laser Turret

Front

6

Close

3

-

Twin Laser Canon

Side

5

Close

3

Linked 1

Twin Laser Canon

Side

5

Close

3

Linked 1

Dynamic-class.png

Silver Kestrel

EDGE OF THE EMPIRE - THE DARK TIDINGS TommieLofgren